Overview

Responsibilities:

Ընկերության մարքեթինգային ռազմավարության շարունակական մշակում՝ ընկերության պահանջներին համապատասխան:

- Արդյունավետ մարքեթինգի պլանավորում եւ իրականացում

- Շուկայի առանձնահատկությունների եւ փոփոխությունների վերլուծության հիման վրա մշակել և առաջարկել մարքեթինգի և բիզնեսի զարգացման ռազմավարություն

- Նոր ապրանքատեսակների ստեղծման համար առաջարկությունների ներկայացում

- Մրցակցային շուկայի եւ սպառողական միտումների շարունակական վերլուծություն

- Աշխատանք տարբեր գործընկերների, գովազդային գործակալությունների, տպագրությունների եւ այլ ծառայությունների հետ, որոնք կապված են մարքեթինգային ծրագրերի իրականացման հետ

- Արդյունավետ համագործակցություն ընկերության այլ բաժինների հետ (մասնավորապես՝ վաճառքի և դիզայներական բաժիններ)