Overview

Responsibilities:

 • Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ,
 • Բանկի պրոդուկտների ակտիվ վաճառքի և կրոս-վաճառքի իրականացում,
 • Հաճախորդների հերթերի կարգավորում մասնաճյուղերում,
 • Հաճախորդների հնարավոր բողոք/դիմումների ընդունում և գրանցում,
 • Հաճախորդի` պրոդուկտի գծով փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորում,
 • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
 • Այլ անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Բանկային գործի իմացություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
 • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացությունը ցանկալի է,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • Շփման զարգացած հմտություններ,
 • Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն: