Overview

Responsibilities:

Մաթեմատիկայի ամբիոնի վիճակագրական առարկաների գործնական պարապունքների անցկացում, առարկայի պատասխանատու դասախոսների հետ համագործակցում, օտար լեզուներով (ֆրանսերեն և անգլերեն) մասնագիտական հմտությունների բարելավում։

Վիճակագրական ծրագրաշարերով աշխատելու հմտությունների բարելավում։

Required Qualifications:

1 Եվրոպական ԲՈւՀ-ի  մագիստրատուրայի աստիճան 

(Մասնագիտացումը՝ Ինֆորմատիկա և/կամ Մաթեմատիկա կամ Տնտեսագիտություն (կառավարում, ֆինանս, մարքեթինգ))։

2 Հավանականության և վիճակագրության իմացություն

3 Վիճակագրական Sphinx, SPSS ծրագրաշարերի բավարար իմացություն։ MS Excel-ով վիճակագրական վերլուծության կատարում։

4 Ֆրանսերենի լավ (B2 մակարդակ) իմացություն։


 

Գիտական աստիճանի (և/կամ կոչումի) և/կամ R- վիճակագրական ծրագրաշարի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։