Overview

Responsibilities:

 • Անմիջականորեն մասնակցել արտադրական գործընթացին՝ փորձարկելով և ստեղծելով անհրաժեշտ  նյութերն ու բաղադրիչները
 • Արտադրատեսակների համար գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների շղթայի պարբերական ստուգում
 • Հումքերի որակական չափանիշների սահմանում և գնահատում
 • Մսային հումքերի, համեմունքների և հավելումների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ներդրում
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների շեղումների դեպքում լուծումների առաջարկում
 • Պատրաստի արտադրանքի որակական չափանիշների գնահատում
 • Մսահումքի տեսակային համապատասխանության ստուգում
 • Պատրաստի արտադրանքի ելքի և խոտանների վերլուծություն, խնդիրների քննարկում տեղամասի պատասխանատուների հետ
 • Անհրաժեշտություն դեպքում հաշվետվությունների ներկայացում 

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Արտադրության տեխնոլոգի աշխատանքային փորձը ցանակալի է
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների իմացությունը ցանկալի է
 • Հումքի, սննդային հավելումների տեսականու լավ իմացություն
 • Վերլուծական միտք, նախաձեռնողականություն
 • Կառավարչական ունակություններ, համառություն
 • Թիմում աշխատելու զարգացած հմտություներ

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.