Overview

Responsibilities:

  1. Քաթերփիլլար տեխնիկայի վերանորոգման և սպասարկման վերաբերյալ տեխնիկական գրականության ակտիվ ուսուցում:
  2. Մասնաճյուղի/սպասարկման ղեկավարի  հայեցողությամբ անցնում է բոլոր անհրաժեշտ դասընթացներն ու որակավորման բարձրացման թեստավորումը:
  3. Իրականացնում է Քաթերփիլլար հանքաարդյունաբերական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում ավագ պատասխանատու աշխատակցի  ուղղորդությամբ:
  4. Իրականացնում է օժանդակ աշխատանքներ սպասարկման կետում ավագ պատասխանատու աշխատակցի  ուղղորդությամբ:
  5. Իրականացնում է մաքրության աշխատանքներ և հետևում է աշխատանքային տարածքի մաքրությանը վերանորոգման հատվածում և հաճախորդի տարածքում:
  6. Ձևակերպում է կատարվող աշխատանքների պատվերները:
  7. Հետևում է ներքին աշխատանքային կարգերին:
  8. Հետևում է անվտանգության կանոններին, երբ կատարում է սարքավորումների ցանկացած սպասարկման և վերանորոգման աշխատանք:
  9. Կատարում է ավագ պատասխանատու աշխատակցի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքներ իր կոմպետենցիաների շրջանակում:

 

 

Required Qualifications:

1. Տեխնիկական կրթություն

2․ Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է

3․ Պատրաստակամություն ինքնուսուցման

4․ Համակարգչային գիտելիքներ

5․ Աշխատանքային փորձը ցանկալի է

About Zeppelin Armenia LLC

Zeppelin Armenia is the official dealer of Caterpillar products.