Overview

Responsibilities:

  • Կատարել  ֆիտնես հետազոտություն և թեսթավորում;
  • Առաջին օգնություն ցուցաբերել արտակարգ իրավիճակների դեպքում;
  • Բացատրել հաճախորդներին մանրամասն մարմնի կառուցվածքի առանձնահատկությունները;
  • Համագործակցել բոլոր բաժինների հետ  և աջակցել հաճախորդների հետ կապված հարցերում;
  • Պարզել հաճախորդների առողջական խնդիրները:

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն բժշկական կրթություն;
  • Աշխատանքային փորձը բժշկական ոլորտում ցանկալի է;
  • Հաղորդակցվելու գերազանց կարողություն;
  •  Ուսերենի և անգլերենի իմացություն;
  • Պատասխանատվության զգացում: