Overview

“Concern-Energomash CJSC” is looking for a “Medical Equipment Specialist”.

Required Qualifications:

  • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ
  • Վաճառքի հմտություններ
  • Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
  • Անգլերեն լեզվի իմացություն
  • Համակարգչային գիտելիքներ  (MS Office, Outlook)
  • Թիմային աշխատանքի ունակություն
  • Աշխատասիրություն և պարտաճանաչություն
  • Պատասխանատվության զգացում

Պահանջվող որակավորում

  • Բարձրագույն բժշկական կամ դեղագիտական կրթություն
  • Նվազագույնը՝ 2 տարվա աշխատանքային փորձ