Overview

“Park Plaza” is looking for a “Մենեջեր”.

Required Qualifications:

Բարձրագույն կրթություն

Համակարգչային հմտություններ

MS Office Package-ի գերազանց իմացություն

Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի գերազանց տիրապետում

Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն

Կազմակերպչական հմտություններ

Բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում

Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն

Լարված իրադրություններում աշխատելու ունակություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Սթրեսակայունություն