Overview

Responsibilities:

AMMANN և Carmix շինարարական տեխնիկայի երաշխիքային և տեխսպասարկում, ինչպես նաև ընթացային մասերի նորոգում:

Required Qualifications:

- Թիմում աշխատելու ունակություն

- Միջնակարգ կրթություն (բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է)

- Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է

- Հայերեն և Ռուսերեն լեզվի իմացություն 

- Համակարգչային և ինտերնետից օգտվելու հմտություններ

- Պատասխանատվության զգացում