Overview

“Թամարա ՍՊԸ” is looking for a “Microbiologist”.

Responsibilities:

Արտադրանքի, հումք-նյութերի մանրէաբանական  ստուգումների և փորձաքննությունների իրականացում,սանիտարահիգիենիկ պայմանների վերահսկում։

Required Qualifications:

Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը և աշխատանքային փորձը պարտադիր են: