Overview

Responsibilities:

 1. Միկրո հաճախորդների ներգրավում։
 2. Միկրո հաճախորդների ներգրավման տվյալների բազաների վարում։
 3. Միկրո հաճախորդների գործունեության ֆինանսական տվյալների հավաքագրում։
 4. Միկրո հաճախորդների ֆինանսական վերլուծության իրականացում։
 5. Պասիվային պրոդուկտների գծով վաճառքների իրականացում։
 6. Ակտիվային պրոդուկտների գծով վաճառքների իրականացում։
 7. Միկրո սեգմենտի հաճախորդների  պորտֆելի սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում։
 8. Միկրո հաճախորդների ինտեգրալ եկամտաբերության հաշվարկի (օրինակ` տրամադրվելիք վարկից, փոխանցումներից, ՊՈՍ տերմինալից, հաշիվներից և այլնից ստացվող եկամուտները հաշվի առնելով) իրականացում։
 9. Վարկային ռեգիստրից հարցումների իրականացում՝ համաձայն ներքին և նորմատիվ իրավական ակտերի։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Լեզուների իմացություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Խաչաձև վաճառքի հմտություններ
 • Ընդհանուր զարգացվածություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում