Overview

Միկրոֆինանսավորման և գյուղատնտեսական վարկավորման բաժնի Մասնագետ

Responsibilities:

  1. Պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում
  2. Պոտենցիալ հաճախորդներին Ընկերության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների ներկայացում
  3. Հաճախորդների ներգրավման, վարկի վերլուծության նպատակով այցելությունների իրականացում հաճախորդի գյուղատնտեսության իրականացման վայր
  4. Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում, վարկային գործի կազմում
  5. Գյուղական տնտեսությունների եկամտաբերության և հաճախորդների վարկարժանության վերլուծություն
  6. Հաշվեկշռի, դրամական հոսքերի և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն կազմում
  7. Վարկային գործի վերաբերյալ եզրակացության կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեի քննակմանը:

Required Qualifications:

Բարձրագույն կրթություն` ցանկալի է տնտեսագիտություն, մաթեմատիկա, ֆինանսներ, գյուղատնտեսություն մասնագիտությամբ

Նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է)՝ Ֆինանսաբանկային համակարգում, գյուղատնտեսության վարկավորման ոլորտում

Գիտելիքներ գյուղատնտեսության ոլորտում (անասնապահություն, հողագործություն, այգեգործություն, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցում, գյուղ․ մթերքների վերամշակում և այլն)

MS Office ծրագրային փաթեթ

"ՀԾ-Բանկ" համակարգ (ցանկալի է)

Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ)