Overview

Responsibilities:

 • Հիփոթեքային վարկավորման կենտրոն մասնաճյուղում վարկային հայտերի ընդունում, կրոս վաճառքների իրականացնում,
 • Կառուցապատող կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում` նոր գործընկերներ ներգրավելու նպատակով,
 • շուկայի վերլուծությունների իրականացում, գործող/պոտենցիալ գործընկերների և հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում,
 • Բանկի համար առանցքային կառուցապատողների հաճախորդների համար վարկավորման արտոնյալ պայմանների փաթեթի մշակում և ներկայացում,
 • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների պրեզենտացիաների կազմակերպում և անցկացում,
 • Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների գովազդային նյութերի տարածում, պրոդուկտի ներկայացում,
 • Հեռախոսազանգերի միջոցով նախնական վաճառքների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների ցանկի պատրաստում, վարում, հաճախորդների ներգրավում,
 • Հաճախորդներին խորհրդատվության տրամադրում հիփոթեքային վարկավորման վերաբերյալ,
 • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշների և կարգերի համապատասխան:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Բանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու և որոշումների կայացման գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման և կոնֆլիկտների կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
 • Բանակցություններ վարելու և վաճառքի զարգացած հմտություններ,
 • Բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն և հետևում,
 • Հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,
 • Լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ,
 • Զարգացած համակարգչային հմտություններ (MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), LSBank),
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):