Overview

Responsibilities:

 • Աշխատակիցների անձնական գործերի վարույթ
 • Աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, ներքին իրավական ակտերի վարույթ և ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության իրականացում
 • Աշխատակիցների տվյալների գրանցում Taxservice և ՀԾ (Wages) համակարգում
 • Տեղեկանքների և այլ քաղվածքների տրամադրում
 • Ոլորտին առնչվող այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն, (ցանկալի է հումանիտար ոլորտում)
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ կադրային վարույթի և/կամ հաշվապահության ոլորտում
 • ՀԾ կադրեր ծրագրի լավ իմացություն, աշխատակազմի էլեկտրոնային հաշվառման փորձ
 • ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային ծրագրերի կիրառական լավ իմացություն` MS (Word, Excel)
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Փաստաթղթեր, ներքին իրավական ակտեր ձևավորելու փորձ
 • Կազմակերպչական հմտություններ, անհատական գաղտնի տվյալների հետ աշխատելու ունակություն