Overview

Responsibilities:

 1. Մշակել և իրականացնել ընկերության կադրային քաղաքականությունը,
 2. Ապահովել ընկերության օպտիմալ կազմակերպչական կառուցվածքը, դրան համապատասխան յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հաստիքացանկերը և աշխատանքի նկարագրերը,
 3. Վերլուծել և գնահատել կազմակերպության կադրերի պահանջարկը և դրա ապահովման հնարավոր աղբյուրները,
 4. Ապահովել ընկերությունը համապատասխան որակավորում ունեցող կադրերով,
 5. Օժանդակել կառուցվածքային ստորաբաժանումների նույնականացնելու իրենց կադրային պահանջները և կազմակերել բուն հավաքագրման գործընթացը,
 6. Ուսումնասիրել աշխատաշուկայում աշխատավարձերի փաթեթների պայմանները և կատարել համեմատական վերլուծություն,
 7. Մշակում է աշխատողների աշխատանքային շահագրգռվածությունը բարձրացնելու համալիր միջոցառումներ,
 8. Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները,
 9. Մշակել և թարմացնել ընկերության վարվելակերպի ներքին կանոնակարգերը, մշակել և ներդնել պարտադիր Կորպորատիվ վարքագծի կանոնների կոդեքս:

Required Qualifications:

 1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում
 2. Առնվազն  3 տարվա աշխատանքային փորձի
 3. Բանկային գործի լավ իմացություն
 4. Աշխատանքային օրենսդրության բազային իմացություն
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտելիքներ և/կամ փորձ, այդ թվում՝ հարցազրույցներ վարելու, համապատասխան վերապատրաստումներ կազմակերպելու, վարելու, կատարողականի գնահատման, խրախուսման համակարգերի և ՄՌԿ ոլորտի այլ ուղղությունների վերաբերյալ
 6. Դասընթաց վարելու փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
 7. Թիմում աշխատելու հմտություն
 8. Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն
 9. MS Office գերազանց իմացություն