Overview

Responsibilities:

 • Աշխատողների անձնական գործերի վարում,
 • Աշխատողների տվյալների բազայի կառավարում՝ ներառյալ ամենօրյա հաճախումները, ամենամյա և անաշխատունակության արձակուրդները, աշխատողների փոխադրումները, կարգապահական տույժերը և պարգևատրումները,
 • Աշխատանքի ընդունելության մրցույթների կազմակերպում,
 • Իրականացնել անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարություններ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն իրավաբանական  կրթուրթյուն 
 • Աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն​
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի 
  իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն​
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն​
 • Թիմում աշխատելու հմտություն​
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն​
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն:

About C&F Co LLC

Company "C & F Co" LLC was founded in 2004.

We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of t