Overview

Responsibilities:

 • Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի պատրաստում
 • Աշխատողների անձնական գործերի վարում
 • Ներքին և անհատական իրավական ակտերի վարում
 • Նոր աշխատողների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում և իրականացում
 • ՀԾ, taxservice.am ծրագրերի հետ աշխատանք
 •  Աշխատանքային գործառույթներից բխող այլ պարտականություններ

Required Qualifications:

 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի լավ իմացություն
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքների իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի  իմացություն
 • Ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և թիմում աշխատելու ունակություն
 • Սեղմ ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն