Overview

Responsibilities:

 • Կատարել կադրերի հավաքագրում,
 • Կազմել աշխատանքային պայմանագրեր և այլ իրավական ակտեր,
 • Վարել աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրերը,
 • Կազմել համապատասխան հաշվետվություններ
 • Կորպորատիվ ներքին մշակույթի հիմնում,
 • Աշխատակնիցների համար մոտիվացիոն ծրագրերի կազմում և իրականում,
 • Ներքին աշխատանքային խնդիրների վերլուծություն և կարգավորման ուղիների մշակում,
 • Աշխատակիցների գոհունակության մոնիթորինգի իրականացում,
 • Աշխատակիցների գիտելիների զարգացման ծրագրի մշակում,

Required Qualifications:

 • 3 և ավել տարվա ՄՌԿ ղեկավարման աշխատանքային փորձ,
 • Ռեոստորնային որևէ հաստատության բացման կամ ակտիվ ներգրավվածության  փորձ,
 • Համակարգչային բազային և մասնագիտական ծրագրեի իմացություն,
 • Բարձրագույն կրթություն, 
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն,

ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎՈՒՄ

 • Ռեստորանային բնագավառում մասնագիտական աշխատանքային փորձը

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Բարդ իրավիճակները հարթելու ունակություն
 • Դետալային ուշադրություն
 • Ղեկավարման բարձր հմտություններ
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Ներկայացուցչական տեսք
 • Հստակ ու գրագետ խոսք

About MOT

The aim of "Armenian Harvest Promotion Center" close joint stock company (AHPC) is enlargement of agro production and export of Armenia through development in the value chain from production to consumption, implementation of modern technologies and appli