Overview

Responsibilities:

Բաժնի աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարում
• Նախագծերի իրականացում և կազմակերպում հետևյալ ինժեներական ուղվածություններով՝
ա) էլեկտրատեխնիկական մաս
բ) ջրամատակարարոմ և կոյուղի
գ) օդափոխություն, օդորակում և ջերուցում
• Նախագծման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում
• Նախագծի իրականացման օպտիմալ տարբերակի որոշում՝ նախագծային լուծումներով
• Պատվիրատուներին խնդրի լուծման ալտերնատիվ տարբերակների մշակում և տրամադրում
• Ընկերության գործընկեր կազմակերպություններից սարքավորումների վերաբերյալ լիարժեք ինֆորմացիայի ստացում, վերծանում, շտկումների իրականացում և նախահաշվային, ներմուծման և վաճառքի բաժնին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում
• Նախագծի ծավալավորման վերահսկողություն
• Պատվիրատուին նախագծի ներկայացում և համաձայնեցում
• Մոնտաժային աշխատանքների և նախագծի համապատասխանության վերահսկողություն
• Սարքավորումների ելակետային տվյալների հստակեցում և ադապտացում հաշվարկային պարամետրերին
• Պատվիրատուներին սարքավորումների սպասարկման խորհրդատվության տրամադրում
• Սարքավորումների տեխնիկական համալրվածության դիվերսիֆիկացիայի իրականացում և վերահսկողություն

Required Qualifications:

• Կրթական աստիճան առնվազն ճարտարագիտության մագիստրոսի կոչում
• Առնվազն 5 տարվա փորձ համապատասխան բնագավառներում
• Հիդրավլիկ և աերոդինամիկ հաշվարկների իրականացման փորձ
• Ջերմաֆիզիկայի և թերմոդինամիկայի հիմունքների իմացություն
• Էլեկտրատեխնիկական և էներգետիկ նորմատիվային հիմունքների իմացություն
• Հասարակական, արտադրական և բնակելի կառույցների շինարարական միջազգային նորմատիվների իմացություն
• Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• MS Office- ի գերազանց իմացություն
• Aսto CAD ծրագրի գերազանց, Corel Draw, Adobe Photoshop- ծրագրերի բավարար իմացություն

Հմտություններ և ունակություններ

• Գերազանց վերլուծական հմտություններ
• Գերազանց կազմակերպչական, կոորդինացման և մատուցման հմտություններ
• Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը մտապահելու և հեշտ վերարտադրելու ունակություն
• Հաղորդակցման և բանակցելու զարգացած հմտություններ
• Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
• Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու խորը զարգացած հմտություններ
• Կառավարման և պլանավորման հմտություններ
• Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն
• Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն
• Թիմային աշխատանքի իրականացման ունակություն:

About Waelcon LLC

“WAELCON” LLC was founded in 2009 and today is one of the most promising companies in the construction market of the Republic of Armenia.
Our company does licensed work for the following technical areas:
- Wiring
- Water Supply and Sewerage
- Ven