Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել տեսահսկում
 • Գնահատել դիտարկվող իրավիճակը և գնահատել հնարավոր ռիսկերը,
 • Հայտնաբերված խախտումների, տեղի ունեցող արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև տեսահսկման համակարգի անսարքությունների վերաբերյալ տեղեկացնել  այդ մասին անմիջական ղեկավարին,
 • Սահմանել տեսախցիկների անընդմեջ հսկողություն
 • Պահպանել աշխատանքային գաղտնիքները
 • Իրականացնել հիմնական գործառույթներին առնչվող այլ պարտականություններ:

Required Qualifications:

 • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերենի լավ իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office իմացություն
 • Պատասխանատվություն
 • Զգոնություն և գաղտնապահություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Միտքը գրավոր շարադրելու ունակություն
 • Սթրեսային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Հերթափոխով աշխատելու պատրաստակամություն