Overview

ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՈՒՎԿ ՍՊԸ is looking for a Ներքին Աուդիտ.

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական, հաշվապահական կամ այլ հարակից ոլորտում;
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ;
 • հաշվապահական և Ֆինանսական բիզնես գործընթացների և հաշվետվությունների ստանդարտների, այդ
  թվում, ՖՀՄՍ-ի (IFRS) գերազանց իմացություն, ACCA որակավորումը կդիտարկվի որպես առավելություն;
 • աուդիտի և վերահսկման պրակտիկ և խորը գիտելիքների տիրապետում;
 • համակարգչային գերազանց հմտություններ;
 • լեզուների լավ իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն;
 • ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, կազմակերպչական և լավ զարգացած բանավոր ու գրավոր
  հաղորդակցման հմտություններ;
 • միևնույն ժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն;
 • տիրապետում մասնագիտական էթիկայի նորմերին։