Overview

BetConstruct ընկերությունը փնտրում է պատասխանատու, ճկուն և փորձառու Ներքին աուդիտի մասնագետ:Գյուղատնտեսական ոլորտի փորձը կդիտվի առավելություն:

Responsibilities:

- Ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգում

-  Մատակարարներին կատարված վճարումների ստուգում` ստացված հաշիվ-ապրանքագրերին և ձևակերպված պահեստի մուտքերին համապատասխան,

- Դեբիտոր/կրեդիտորների հաշվետվության վարման ստուգում,

- Հաշվարկների ստուգում և համադրում,

- Աշխատավարձերի, պարգևավճարների, վերջնահաշվարկների, հիվանդության թերթիկների հաշվարկի և փոխանցումների ստուգում,

- Գույքագրման իրականացում 

- Տվյալների բազաների և էլեկտրոնային աղյուսակների հետ աշխատանք:

 

 

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսներ, հաշվապահություն կամ աուդիտ, ցանկալի է գյուղատնտեսական ոլորտում

- Աշխատանքային փորձը՝ առնվազն 1 տարի

- Համակարգչային հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word)

- ՀԾ ծրագրերի իմացությունը պարտադիր է

- Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն

- Թիմային աշխատանքի ունակություն եւ պատրաստակամություն

- Ստեղծարար միտք, ճկունություն, ինքնուրույն աշխատելու կարողություն, պատասխանատվություն