Overview

Responsibilities:

 • Ներքին աուդիտի ռազմավարության ձևավորման և իրականացման աջակցություն
 • Հիմնական գործունեության և համապատասխան ռիսկի գործոնների բացահայտում, բիզնեսի կազմակերպման համար դրանց նշանակության գնահատում
 • Բիզնես գործընթացների, վերահսկողության համակարգերի հուսալիության և ամբողջականության, Ընկերության ֆինանսական, վարչական և գործառնական գործունեության համար համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում և հիմնավորում
 • Պարբերական ֆինանսական հաշվետվությունները ստուգելու և աուդիտի առջև դրված նպատակներին հասնելու համար աուդիտի ծրագրերի արդյունավետ իրականացման աջակցություն, գրառումների բացահայտում, վերլուծություն և գնահատում
 • Ներքին վերահսկման իրականացման և կիրառման արդյունավետության վերանայում
 • Բիզնես գործընթացների ներդրման արդյունավետության ստուգում և փաստաթղթավորում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգում
 • Ակտիվների ֆիզիկական ստուգում, ստուգայցերի իրականացում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • 5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
 • Համակարգչային ծրագրերով աշխատելու հմտություններ
 • Պլանավորման հմտություններ
 • Պատասխանատվություն
 • Նորարարություն/ նախաձեռնողականություն
 • Ժամկետների պահպանում

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.