Overview

Responsibilities:

Ներքին լոգիստիկ աշխատանքներ՝

 • Կազմակերպել ապրանքների պահեստավորման և պահեստից ապրանքների ելքի աշխատանքները
 • Բաշխել ամենօրյա առաքման ենթակա ապրանքների ցանկը՝ ըստ վաճառքի համապատասխան ուղղությունների
 • Կազմակերպել առաքիչների աշխատանքը և բաշխել գործառույթները
 • Լուծել ընթացիկ խնդիրները և կարգավորել ապրանքների վերադարձի հետ կապված հարցերը

Արտաքին լոգիստիկ աշխատանքներ՝

 • Կազմակերպել և համակարգել պատվերի և  բեռնափոխադրման ամբողջ գործընթացը
 • Ակտիվ նամակագրություն և հեռախոսային կապ հաստատել բեռափոխադրման տեղական և միջազգային ընկերությունների հետ` բանակցելու տրանսպորտային ժամկետները, պայմանները և արժեքները
 • կազմել և ապահովել բեռնափոխադրումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի՝ ներմուծմանը/արտահանմանը վերաբերվող փաստաթղթերի ամբողջականությունը (պայմանագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր, բեռնագրեր, այլն)

Ընդհանուր աշխատանքներ

 • Պատրաստել և պահպանել առաքման ժամանակացույց, շփվել բոլոր համապատասխան մարմինների հետ
 • հետևողական լինել լոգիստիկայի ողջ ընթացքին և ապահովել բեռնափոխադրման անխափան գործընթացը
 • Կազմել և տրամադրել  հաշվետվություն` աշխատանքների ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ կազմակերպության ղեկավար անձնակազմին (պայմանագրերի կնքում, պատվերների կատարման և մատակարարումների արդյունքների վերլուծություններ, հաշվետվություններ)
 • Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորումներ

 • բարձրագույն կրթություն;
 • ներմուծման/արտահանման, բեռնափոխադրման ոլորտում աշխատանքային փորձ;
 • MS Office-ի վարժ իմացություն;
 • գործնական գրագետ նամակագրության ապահովում;  
 • միջազգային մակարդակով բանակցություններ վարելու ունակություն;
 • Հայերենի վարժ իմացություն, ռուսերենի լավ իմացություն;
 • Անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն

Պահանջվող Հմտություններ՝

 • Կազմակերպչական ունակություններ
 • Արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն
 • Լարված իրավիճակում աշխատելու ունակություն
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին