Overview

Responsibilities:

Node.js, postgres, mysql, Javascript (ES6) , REST, API, ՏԿՀ (git), *NIX

Ինֆորմացիայի ներմուծում և արտահանում տարբեր ֆորմատներով

Տվյալների պահպանում բազայում

Տվյալների տեղափոխում և ձևափոխություն

Տվյալների տարբեր աղբյուրների և տվյալների բազաների ինտեգրացիա

Օգտատերերի նույնականացում և նույնականացում տարբեր համակարգերի, սերվերների և այլ թվային միջավայրերի միջև

Required Qualifications:

Թիմում աշխատելու ունակություն

Աշխատելու ունակություն ճնշման և վերջնաժամկետների առկայության պայմաններում

Զարգացած անալիտիկ կարողություններ: