Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երկու հիմնական նպատակի`

 

 1. Հավաքագրել, համակարգել և մշակել ՀՀ ԲՏԱ ոլորտի զարգացմանը խթանող նորարարական գաղափարներ և իրականացնել բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։
 2. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության։

 

Առաջին նպատակ՝  

համակարգել, մշակել ՀՀ ԲՏԱ ոլորտի զարգացմանը խթանող նորարարական գաղափարները և իրականացնել բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Կազմակերպել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտին վերաբերող սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի մշակման աշխատանքներ, 
 • Համակարգել տեխնոլոգիական ընկերությունների, բուհերի և արդյունաբերության արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների մշակման և իրականացման աշխատանքները, 
 • Ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեությունը, և նպաստել նոր կենտրոնների ստեղծման ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Ուսումնասիրել հանրապետության տեխնոլոգիական ընկերությունների և բուհերի համագործակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, վերլուծել և հանդես գալ բարեգործային ռազմավարական քայլերի վերաբերյալ առաջարկություններով։
 • Նպաստել ՀՀ և միջազգային կառույցների միջև երկկողմ համագործակցության և փորձի փոխանակման բարելավմանը։

 

Երկրորդ նպատակ՝ 

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • Համակարգել, ղեկավարել աշխատանքների ու գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, 
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել և վերահսկել գործընկերների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով, 
 • Ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ, զարգացման ծրագրեր, 
 • Աջակցել բոլոր փոխկապակցված օղակների աշխատանքի համագործակցային և համակարգային բնույթին։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ՝ կապված ստարտափ էկոհամակարգի, գաղափարների վերլուծության, իրականացման և առևտրայնացման հետ, 
 • Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով գրագետ հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Հետազոտությունների սկզբունքներին և հիմնական մեթոդներին տիրապետում
 • Վերլուծական միտք և խնդիրների արագ լուծելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Ռազմավարական մտածելակերպ՝ կազմակերպական և ղեկավարման ակնառու փորձառնությամբ։