Overview

Responsibilities:

Պարտականություններ

  • Կապ դրսի գործընկերների հետ (պատվերների կազմում,բարձման վերահսկում) 
  • Պատասխանել հեռախոսազանգերին
  • Նամակագրության վարում
  • Թղթավարություն, թարգմանություններ, ղեկավարի կարգադրությամբ կատարել աշխատանքի հետ կապված այլ պարտականություններ:

Required Qualifications:

Պահանջներ

  • Իգական սեռի
  • Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր
  • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է
  • MS Word, MS Excel ծրագրեի իմացություն
  • Շփման ունակություն, պարտաճանաչություն 
  • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետումը պարտադիր է