Overview

Responsibilities:

1 Պատասխանել հեռոխոսազանգերին

2 Նամակագրության վարում 

3 Թղթավարություն, թարգմանություն 

4 Կազմակերպչական աշխատանքներ

5 Ղեկավարի և HR -ի կողմից կատարել հանձնարարված աշխատանքներ

 

Required Qualifications:

1 Շփման ունակություն

2 Պատասխանատվություն

3 Անգլերեն Ռուսեն լեզուների իմացություն

4 Աշխատանքային փորձ տվյալ բնագավառում 

5 կազմակերպչական հմտություն