Overview

Responsibilities:

 • Կազմակերպել Ընկերության նամակագրությունը և փաստաթղթաշրջանառությունը
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին
 • Ապահովել ծառայություններ մատուցող գործընկեր կազմակերպությունների հետ կապը և արդյունավետ համագործակցությունը
 • Կազմակերպել Ընկերության ներքին գնումների գործընթացը
 • Աջակցել Ընկերության ստորաբաժինների կազմակերպչական գործողություններին
 • Այլ 

Required Qualifications:

Հմտություններ՝

 • Մեծ ծավալի տեղեկատվություն մտապահելու, միաժամանակ տարբեր ուղղություններով աշխատելու հմտություն
 • Կազմակերպչական ունակություններ
 • Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ
 • Արդյունավետ շփման, բանակցային կարողություններ
 • Լարված իրավիճակում աշխատելու ունակություն
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին

Կարողություններ/անձնական հատկանիշներ

 • Պատասխանատվության զգացում
 • Ինքնազարգացման ձգտում
 • Հավատարմություն ընկերության արժեքներին և հետևողականություն

Գիտելիք՝

 • Համակարգչի գերազանց իմացություն
 • Հայերենի և ռուսերենի վարժ իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է