Overview

Responsibilities:

  • Վարում է կորպորատիվ պատվերների ռեգիստրը` գումարների շարժի մասին տեղեկատվության մուտքագրում, հայտերի ձևակերպում,
  • Հետևում է հայտի ընթացքին պատվերից մինչև պատվերի իրականացման ընթացքի ավարտ.
  • Կազմում է կորպորատիվ պատվերների պայմանագրերը.
  • Կազմում է ելքագրվող ապրանքների   տեղափոխության փաստաթղթերը.
  • Կատարում է կորպորատիվ պատվերների  փաստաթղթերի արխիվացում:

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
  • Վաճառքի ոլորտում աշխատանքային փորձ
  • 1C, MS Office համակարգչային ծրագրերի իմացություն
  • Թիմային աշխատանքի հմտություն
  • Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն