Overview

Բաժանորդների սպասարկում /Call Center/

Responsibilities:

  • Պատշաճ կերպով ընդունել և պատասխանել մուտքային հեռախոսազանգերին:
  • Բաժանորդներին տրամադրել տեղեկատվություն` առաջարկվող ծառայությունների, սակագնային պլանների /փաթեթների/, ծառայությունների մատուցման պայմանների, կանոնների վերաբերյալ:
  • Գրանցել բաժանորդների առաջարկներն ու պահանջները:
  • Մուտքագրել բաժանորդների վերաբերյալ կոնտակտային տվյալներ համապատասխան համակարգում:
  • Ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ իր կողմից կատարվող աշխատանքի պատշաճ որակը ապահովելու համար:

Required Qualifications:

Պահանջվող հմտություններ

  • Համակարգչային գիտելիքներ /Microsoft office/:
  • Բարձրագույն կրթությունը և ռուսերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:
  • Անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն: