Overview

Responsibilities:

 • Ունենալ մասնակցություն սպասարկման կենտրոնների որակական գնահատման մեխանիզմների մշակման, ներդրման և գործարկման գործընթացներին: Իրականացնել որակական գնահատման գործընթացների և այդ գործընթացներն ապահովող ցիկլերի ժամանակին, ամբողջական և անսխալ կազմակերպման ապահովումը
 • Ամսական առնվազն մեկ անգամ իրականացնել այցեր բոլոր սպասարկման կենտրոններ՝ դրանց արտաքին տեսքի, ապրանքադասավորության և աշխատակիցների ստուգման նպատակով՝ նախապես սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան
 • Կազմակերպել սպասարկման կենտրոնների աշխատակիցների համար որոշակի պարբերականությամբ գիտելիքների թեստերի ողջ գործընթացը, կազմել դրա հետ կապված հաշվետվություններ և տրամադրել սպասարկման կենտրոնների տնօրինությանը, ինչպես նաև աշխատակիցներին
 • Կազմակերպել և համակարգել հաճախորդների հետադարձ կապի և գոհունակության գնահատման համար տարբեր տեսակի հարցումներ և գործառույթներ
 • Սպասարկման կենտրոններում հաճախորդների սպասարկման որակի գնահատման համար կազմակերպել, համակարգել և կառավարել Գաղտնի Գնումների գործընթացները
 • Մշակել սպասարկման կենտրոնների որակական ստուգման համար չափորոշիչներ, կազմել պարբերական ստուգման հարցաշարեր և ապահովել դրանց մշտական թարմացումը՝ համագործակցելով այլ ներգրավված բաժինների և պատասխանատուների հետ
 • Սպասարկման կենտրոնների որակական գնահատման համար մշակել և կազմակերպել այլ անհրաժեշտ մեխանիզմներ՝ անմիջական ղեկավարի կողմից դրվող այլ պահանջների դեպքում
 • Իրականացնել որակական գնահատման արդյունքների հիման վրա սպասարկման կենտրոնների բոլոր աշխատակիցների համար անհատական որակական ցուցանիշների հաշվարկ և դրանց հիման վրա աշխատակիցների որակական բոնուսի չափի հաշվարկ, պատրաստել դրա վերաբերյալ հաշվետվություններ
 • Իրականացնել բոլոր տեսակի մշակումների, ստուգումների և հաշվարկների մուտքագրում ավտոմատացված համակարգ և ապահովել դրա մշտական թարմացումը
 • Սերտ համագործակցել սպասարկման կենտրոնների ղեկավար կազմի հետ՝ Սպասարկման Կենտրոնների, հաճախորդների սպասարկման որակի ապահովման համար

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն և բարձր որակավորում՝ կառավարման, տնտեսագիտության ոլորտում
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ բազմապրոֆիլ կամ ցանցային բիզնեսներում հաճախորդների սպասարկման որակի ստուգման կամ ապահովման մեջ
 • Տվյալների հավաքագրման, վերլուծելու և ներկայացնելու փորձ
 • Որակի ապահովման համակարգերի և մեխանիզմների մասին գիտելիք
 • Զարգացած համակարգչային գիտելիքներ MS Office ծրագրային փաթեթով (Word, Excel, Power Point, Outlook) և ինտերնետում աշխատելու հմտություններ 
 • Նոր համակարգչային ծրագրեր արագ սովորելու ունակություն
 • Կատարողականի հիմնական ցուցանիշների և որակի ստուգման/ապահովման համակարգերի ներդրման գիտելիքներն և պրակտիկ փորձը նախընտրելի են
 • Վերլուծելու և արդյունքները ներկայացնելու հմտություններ
 • Կազմակերպչական բարձր հմտություններ 
 • Լարված իրավիճակներում, հստակ ժամկետներում աշխատելու հմտություն 
 • Խիստ կազմակերպված և բարձր պատասխանատվության զգացում 
 • Մանրուքների հանդեպ ուշադրություն
 • Գաղտնի տվյալների հետ աշխատելու գիտելիքներ ու կարողություններ
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ՝ ներքին ու արտաքին հաճախորդների հետ շփվելու և կազմակերպությունն իր ոլորտում ներկայացնելու համար