Overview

“Atenk LLC” is looking for a “Որակի վերահսկիչ”.

Responsibilities:

 • Պատրաստի արտադրանքի որակի ամենօրյա վերահսկողություն
 • Մսային հումքի ամենօրյա զննում և լաբորատոր փորձերի կատարում
 • Համտեսի կազմակերպում և տվյալների արձանագրում
 • Հիգիենայի գործընթացի վերահսկում, գնահատում և արդյունքների գրանցում
 • Փորձանմուշների ուղարկում հավատարմագրված լաբորատորիաներ, արդյունքների հավաքագրում
 • Արտադրության տարբեր բաժիններում ամենամսյա ներքին աուդիտի գործընթացների անցկացում
 • Անվտանգության տեսչություն ներկայացվող եռամսյակային փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Ամսական խնդիրների ամփոփում և անհրաժեշտ հաշվետվությունների ներկայացում տնօրինությանը

Required Qualifications:

 • Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգի բարձրագույն կրթություն
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների գերազանց իմացություն
 • Սննդի անվտանգության տեսչության ստանդարտների իմացություն
 • Արտադրամասում հիգիենայի նորմերի գերազանց իմացություն
 • Որակի ապահովման, վերահսկման կանոնների գերազանց իմացություն
 • Վերլուծական միտք
 • Հաղորդակցման զարգացած հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու զարգացած հմտություներ

About Atenk LLC

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.