Overview

Responsibilities:

 • Գրավադրվող ոսկյա իրերի մասնագիտական ստուգում, հարգի և քաշի որոշում,
 • Գրավադրված ոսկյա իրերի ընդունում և հանձնում,
 • Գրավադրված ոսկյա իրերի վիճակի ընթացիկ ստուգումներին մասնակցություն,
 • Հաճախորդների սպասարկում` Բանկի կողմից որդեգրված չափանիշներին և կարգերին համապատասխան,
 • Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:

Required Qualifications:

 • Մասնագիտական կրթություն,
 • Որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է,
 • Հաճախորդների սպասարկման հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի և շփման հմտություններ,
 • Լարված միջավայրում աշխատելու ունակություն,
 • Հայերենի լավ տիրապետում, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է: