Overview

Responsibilities:

  • Ապրանքների ընդունման, հաշվառման, պատվերների հավաքման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում,
  • Ապրանքների դասավորվածության ապահովում,
  • Պահեստային անհրաժեշտ տարածքների հաշվարկում և ստուգում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն
  • Մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու ունակություն
  • Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
  • Պատասխանատվություն և պարտաճանաչություն
  • Թիմային աշխատանքի հմտություններ

About Atenk LLC

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.