Overview

Responsibilities:

Պարտականություններ՝ 

  • պահեստներից ապրանքների մուտքագրման և ելքագրման գործընթացի կազմակերպում, 
  • պահեստային շարժերի կազմակերպում և վերահսկում
  • ապրանքանյութային պաշարների համալրում, գնման գործընթացի կազմակերպում

 

Required Qualifications:

Պահանջներ՝

  • պահեստապետի աշխատանքային փորձ
  • արական սեռի ներկայացուցիչ, մինչև 50 տարեկան
  • բարեկիրթ շփման ունակություն
  • պատասխանատվության բարձր զգացում