Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

1. Պլանավորել, կազմակերպել պահեստի և  արտադրամասի անխափան աշխատանքը

2.  Կազմել ամենօրյա աշխատանքների և գործընթացների հաջորդականությունն ու ժամանակացույցը

3. Կազմակերպել և վերահսկել պահեստային շարժի և  արտադրական գործընթացների ճիշտ ընթացքը

4. Ապահովել սարքավորումների և տեխնիկայի անխափան աշխատանքը և սպասարկումը

5. Վերահսկել պահեստային և արտադրական գործընթացներին մասնակցող սարքերի, սարքավորումների և տեխնիկայի  ճիշտ կիրառումը

6. Ղեկավարել պահեստի և արտադրամասի աշխատակազմին

7. Իրականացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերի վարումը

8. Սերտ համագործակցել ընկերության մյուս բաժինների հետ

9. Ապահովել պահեստային և արտադրական պրոցեսի հետ կապված հրահանգները և դրանց կոնկրետ կատարումը

10. Կատարել տնօրենի կողմից տրվող այլ հանձնարարություններ

Required Qualifications:

1. Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տեխնիկական կամ տնտեսագիտական/

2. Աշխատանքային փորձ  տվյալ  բնագավառում /առնվազն 3 տարի/

3. Microsoft Outlook, Word, Excel ծրագրերի լավ իմացություն

4. Մեծ  ծավալի  աշխատանքի հետ  աշխատելու  ունակություն

5. Սեռը՝ արական

6. Տարիքը՝ 30 տարեկանից բարձր

About UNICHEM LLC

“Unichem” LLC has a stable working experience in the Armenian Market since 1995.Our Company is engaged in the import and sale of more than hundred industrial chemicals in Armenia.