Overview

Responsibilities:

 • Պարտքերի հավաքագրմանն ուղղված բանավոր և գրավոր ծանուցումների գործընթացի, պարտավորագրերի հիման վրա պարտքի մարման ժամանակացույցի,  պարտքերի հետևանքով բաժանորդային պայմանագրերի միակողմանի լուծման, տուգանքների հաշվարկման և գանձման գործընթացների   ճշտգրիտ և ժամանակին կազմակերպման  վերահսկում:
 • Պարտքերի կանխման և հավաքագրման գործընթացի ժամանակացույցի սահմանում և դրանց ճշտգրիտ կիրառման  վերահսկում  փաստաբանական ընկերությունների և իրավաբանական տնօրինության  հետ համագործակցության շրջանակներում:
 • Խնդրահարույց հարցերի վերլուծության և լուծման գործընթացների վերահսկում  և թիմի անդամներին խնդիրների լուծման հարցում աջակցում:
 • Թիմային  աշխատանքների կազմակերպում, թիմերի միջև գործընթացների   սահուն  իրականցման վերահսկում, հանձնարարված առաջադրանքների և պարտականությունների ապահովման մասով և իրականցնել  առանցքային ցուցանիշների պահպանումը:
 • Այլ բաժինների հետ համագործակցում և պարտքի հավաքագրման նախագծերի մշակում
 • Ամսական և շաբաթական  հավաքագրած պարտքերի և սարքերի վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների կազմում, հավաքագրման ցուցանիշների վերլուծություն:
 • Ընկերության տարբեր բաժինների հետ պարտքերի կանխմանը և հավաքագրմանն ուղղված  ծրագրերի , գործընթացների քննարկումների նախաձեռնում և իրականացում:
 • Տարեկան բյուջեի պատրաստման և պարտքերի հավաքագրմանն ուղղված հաշվետվությունների կազմում:
 • Վերադասի կողմից հավելյալ հանձնարարությունների իրականացում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն Ֆինանսների/Տնտեսագիտության/Հաշվապահության /Վիճակագրության  ոլորտներում:
 • Աշխատանքային փորձ պարտքերի հավաքագրման ոլորտում:
 • Թիմ ղեկավարելու , ծրագրերի կառավարման աշխատանքային փորձ:
 • MS Excel ծրագրի կիրառության  խորացված հմտություն
 • Ֆինանսական վերլուծությունների  հմտություն

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.