Overview

Responsibilities:

 • Նոր գործընկերների ներգրավում և հարցազրույց
 • Գործընկերների տեխնիկական աջակցություն
 • Վարկանիշային համակարգերի վերլուծություն
 • Գնահատման համակարգերի մոնիթորինգ
 • Նոր պրոդուկտների զարգացում
 • Աշխատանք առկա և նոր գործընկերների հետ
 • Պատվերների ուսումնասիրություն
 • Որակի վերահսկողություն

Required Qualifications:

 • Հարցերին համբերատար և դրական մոտեցում 
 • Մայրենի լեզվի գերազանց իմացություն
 • Օտար լեզուների լավ տիրապետում
 • Ցանկալի է աշխատանքային փորձի առկայություն վաճառքների կամ սպասարկման ոլորտում, պարտադիր չէ
 • Թիմային աշխատանք
 • Անալիտիկ մտածելակերպ
 • Բարդ իրավիճակներում ճկուն կողմնորոշում
 • Աճելու և զարգանալու մեծ ցանկություն