Overview

Responsibilities:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

  1. Կատարել սարքերի տեղադրման, ինստալյացիոն, միացման, կարգաբերման, չափագրման, տեխ.սպասարկման աշխատանքներ:
  2. Հաստատել կապ ետերաշխիքային սպասարկումն ապահովող կազմակերպության հետ՝ ապահովելու սարքերի հետագա անխափան և արդյունավետ աշխատանքը:
  3. Նախօրոք հաստատված ժամանակացույցի համաձայն կատարել ստուգումներ լաբորատոր սարքերի տեխնիկական վիճակի մասին և զեկուցել /գրավոր/ ղեկավարությանը արդյունքների մասին:
  4. Ապահովել սարքերի հետ կապված համակարգիչների անխափան աշխատանքը:
  5. Պարբերաբար ստուգել լաբորատորիայում օգտագործվող գազային, հրշեջ, օդափոխության, ջրամատակարարման, ջեռուցման համակարգերի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել մասնագետ կամ (կախված խնդրի բարդությունից) ինքնուրույն շտկել անսարքությունը:
  6. Կատարել որակի համակարգի բոլոր պահանջները և զեկուցել ղեկավարությանը համակարգում բացահայտված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ: