Overview

“Armenian Tobacco Company” is looking for a “Power engineer”.

Responsibilities:

 • Էլեկտրականության, էներգասնուցող համակարգերի հետ կապված տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների պարբերականության և ծավալների սահմանում` համաձայն տեխսպասարկման ձեռնարկների,
 • Նոր սարքավորումների մոնտաժում, էլեկտրական միացումների իրականացում,
 • Էլեկտրական գծագրերի կազմում, վերլուծում և մեկնաբանում,
 • Էլեկտրական սարքավորումների, էներգահամակարգերի աշխատանքի հսկողություն, ընթացիկ սպասարկում,
 • Օժանդակ տնտեսությունների շահագործում և տեխսպասարկման աշխատանքների կազմակերպում,
 • Անհրաժեշտ պահեստամասերի համալրման կազմակերպում,
 • Համագործակցություն օտարերկրյա մասնագետների և սարքավորումների մատակարարների հետ  սարքավորումների տեխնիկական զննման, վերանորոգման և խորհրդատվության նպատակով,
 • Տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում, վարում,
 • Էլ. հոսանքի, գազի, ջրի ծախսի վերահսկում և դրանց խնայողության հնարավորությունների բացահայտում,
 • Հաշվետվությունների ներկայացում Տեխնիկական տնօրենին:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն համապատասխան ոլորտում,
 • Ինժեներ-էլեկտրիկի աշխատանքային փորձ՝ առնվազն 3 տարի,
 • Էլեկտրաանվտանգության 4-րդ խմբի առկայութուն, 5-րդ խմբի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Ավտոմատ համակարգերի աշխատանքի և ավտոմատացման սկզբունքների իմացություն,
 • Ոլորտին առնչվող ծրագրավորման սկզբունքների և ծրագրավորվող ղեկավարման հանգույցների (PLC) աշխատանքի սկզբունքների իմացություն,
 • Բարդ էլեկտրական գծագրեր և սխեմաներ կազմելու և կարդալու ունակություն,
 • Աշխատասիրություն, զգոնություն և ուշադրություն: