Overview

Responsibilities:

  •  Փաստաթղթերի մշակման և համակարգման բաժնի գործառույթներին ու նպատակներին ծանոթացում,
  • Բաժանորդային փաստաթղթերի մշակում և համակարգում և դասակարգում,
  • Դատարանից ստացված փաստաթղթերի էլեկտրոնայնացում՝ համապատախան ծրագրեր մուտքագրելով:

 

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն / թերի բարձրագույն կրթություն,
  • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում,
  • Դետալային ուշադրություն
  • Պատասխանատվության զգացում

 

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.