Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել հաճախորդների վարքագծի և պահանջմունքների վերլուծություն՝ օգտագործելով ներքին և արտաքին տեղեկատվության աղբյուրներ։
 • Կատարել մրցակից բանկերի նոր պրոդուկտների և առաջարկների պարբերական մոնիթորինգ։
 • Պատրաստել նոր պրոդուկտների ներդրման կամ գործողների փոփոխման վերաբերյալ առաջարկներ։
 • Մշակել պրոդուկտների ներդրման և զարգացման հետ կապված ներքին իրավական ակտեր։
 • Կազմակերպել և մասնակցել պրոդուկտի մշակման և ներդրման ընթացքում շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ քննարկումների։
 • Ձեռնարկել Բանկի ֆիզիկական անձ հաճախորդներին վաճառվող պրոդուկտների/բանկային ծառայությունների ծավալների ավելացմանն ուղղված միջոցառումներ։
 • Պատրաստել և վարել մանրածախ ակտիվային պրոդուկտների վերաբերյալ թրեյնինգների նյութեր։
 • Մշտապես իրականացնել վերլուծություններ և հանդես գալ բիզնես առաջարկներով։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ համապատասխան ոլորտում
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն
 • Բանկային գործի տիրապետում
 • Ֆինանսական գիտելիքներ
 • Մարքեթինգային գործիքների իմացություն
 • Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն՝ մասնավորապես Excel և PowerPoint
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություն
 • Թիմում աշխատելու հմտություն
 • Համագործակցելու ունակություն
 • Վերլուծական մտածողություն