Overview

“ASEDL LLC” is looking for a “Project manager”.

Responsibilities:

 • Համակարգում է պրոեկտների իրականացման պլանավորման և կազմակերպման աշխատանքներ;
 • Պրոեկտնեի տվյալները (գծագրերի, տեխնիկական տվյալների միջոցով) տրամադրում է արտադրության բաժնին,պլանավորում է աշխատանքների կատարման ժամկետները,հետևում է իրականացման ընթացքին;
 • Հետևում է, որպեսզի շին. հրապարակում (աշխատանքների կատարման վայր) ընթացիկ աշխատանքները ընթանան համաձայն նախնական պլանի;
 • Ապահովում է հաճախորդների հետ կապը՝ պրոեկտի կատարման ժամանակ առաջացած խնդիրներին լուծումներ առաջարկելով;
 • Իրականացնում է դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի վերահսկումը;
 • Հետևողական է լինում, որպեսզի նախագծի իրականացման ընթացքում խնդիրներ չառաջանան;
 • Նախագծի իրականացման ժամանակ առաջացած խնդիրներին համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ տալիս է լուծումներ;
 • Անհրաժեշտության դեպքում կապալառուներին է փոխանցում պայմանագրերը, աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտերը;

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն ինժիներական կրթություն;
 • Շինարարական ոլորտի աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն;
 • Ադմինիստրատիվ աշխատանքներ կատարելու փորձ;
 •  MS Office ծրագրերի իմացություն;
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն;
 • Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն;
 • Trello ծրագրի իմացություն կդիտվի որպես առավելություն: