Overview

Responsibilities:

1.Ծրագրի ղեկավարման իրականացում,

2.Ամբողջ ծրագրի մշտադիտարկման ընթացքի պլանավորում

3.Բյուջեի կառավարում

4. Խնդիրների և ռիսկերի կառավարում և ուղղիչ միջոցառումների ձեռնարկում 

5. Ենթածրագրային ուղղվածությունների և դրանց փոխկապվածությունների համակարգում

6. Ծրագրի ռեսուրսների կառավարում և օգտագործում

7. Աշխատակազմի կառավարում և մոտիվացում

8. Տեսլականի սահմանում, ստացման կոորդինացում, անհրաժեշտության դեպքում` ուղղիչ միջոցառումների ձեռնարկում

Required Qualifications:

Որակավորումներ

 

1. Բարձր տեխնիկական կրթություն

2. Անգլերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն

 

Հմտություններ

 

1. Ճկուն գործնական փորձառություն ծրագրերի կառավարման ոլորտում

2. Ծրագրի առավել լայն նպատակների մասին լավ պատկերացում 

3. Նախագծի և ծրագրի կառավարման մեթոդաբանության և ձևերի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանց տիրապետում

4. Ծրագրի կառավարման ոլորտում ներգրավված անհատների լայն շրջանակի հետ հուսալիորեն աշխատելու կարողություն

5. Աշխատանքային թիմի հավաքագրման և կառավարման հմտություններ

6. Բյուջե կազմելու և ռեսուրսների հատկացման ընթացակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ

7. խնդիրների լուծման նորարարական ուղիներ գտնելու կարողություն