Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝ հաճախորդների հետ հանդիպումներ, նոր նախագծերի մեկնարկ, թիմում աշխատանքի կազմակերպում, վերահսկողություն, կատրված աշխատանքի հանձնում հաճախորդին

Required Qualifications:

Մարքեթինգի և դիզայնի ոլորտում նախագծերի կառավարման փորձը կդիտվի, որպես առավելություն։