Overview

TACIT STUDIOS is looking for a Project Manager.

Responsibilities:

Գործառույթները ներառում են՝ մշակել հստակ Գործառնական Ստանդարտ Ընթացակարգ (SOP)՝ սպասելիքները, առաքումները և ժամկետները հստակ կառավարելու համար:

Ծրագրի մաշտաբի, նրա մանրամասների և օգտագործողների հոսքի  վերաբերյալ հստակ և հուսալի փաստաթղթերի տրամադրում (Epics and User Stories):

Required Qualifications:

  • Minimum 4 Years of experience with project management
  • Familiar with modern project management styles
  • Comfortable working with a growing team
  • Comfortable working in a team environment
  • Comfortable working in an independent environment
  • Experienced in documentations of Epics, User Stories, Sprints
  • Experienced in reporting and optimizing process
  • Experience with Jira, Asana, Slack or Trello is preferred