Overview

“Lanar Service LLC” is looking for a “QA specialist”.

Responsibilities:

Ձեր պարտականություններն են՝

• Կայքերի և ծրագրերի ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ փորձարկում:

• Ստեղծել թեստային պլաններ և թեստային հավաքակազմեր(checklist):

• Ավտոմատացնել թեստերը, կատարողականության թեստերը, անվտանգության թեստերը:

• Աշխատել task-trаcking համակարգում։

• Թեստավորում օգտատերերի ինտերֆեյսների Mobile և Desktop տարբերակնորում։

• Համագործակցել ծրագրավորողների հետ՝ հասկանալու համար յուրաքանչյուր տեխնիկայի ընդհանուր բնութագիրը և կիրառելիությունը։

• ՈՒսումնասիրել գործընթացի ձախողումները, որոնք արտադրանքի անհամապատասխանության հիմնական պատճառներն են:

Required Qualifications:

Հիանալի կլինի, եթե դուք՝

• Համառ եք և ուշադիր մանրամասների նկատմամբ։

• Ցանկանում եք զարգանալ ծրագրային ապահովման փորձարկման ոլորտում:

• ՈՒնեք թեստային սցենարներ գրելու փորձ։