Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողականի երկու հիմնական նպատակի`

 1. Հետևել, վերահսկել և, ըստ անհրաժեշտության, նախաձեռնել  բարեփոխումային քայլեր՝ ՀՀ ռազմարդյունաբերության և ռազմատեխնիկական պետական քաղաքականությունների իրականացմանն ուղղված։
 2. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության։

 

Առաջին նպատակ՝ 
հետևել, վերահսկել և, ըստ անհրաժեշտության, նախաձեռնել  բարեփոխումային քայլեր՝ ՀՀ ռազմարդյունաբերության և ռազմատեխնիկական պետական քաղաքականությունների իրականացմանն ուղղված։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • ապահովել ՀՀ ռազմարդյունաբերության և ռազմատեխնիկական պետական քաղաքականության կենսագործման համար նորմատիվ-իրավական և նորմատիվ-տեխնիկական ակտերի ու փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացնումը,
 • ապահովել պատվիրատուի ներկայացուցչության կողմից ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի կատարման որակի հսկողության կարգի մշակումը,
 • ապահովել ՌԱՀ-ում ռազմական պատվերի կատարման որակի կառավարման համակարգի ներդրումը և իրականացումը,
 • համակարգել ՌԱՀ-ի սուբյեկտների միջև համագործակցության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները,
 • մասնակցել հատուկ գիտահետազոտական ու փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների արդյունքների, փորձանմուշների, ներհանրապետական արտադրանքի տեսականու մասին տեղեկությունների և տեխնիկական փաստաթղթերի հավաքման ու հաշվառման աշխատանքներին,
 • մասնակցել ռազմական ապրանքների և գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդների, դրանց կիրառման մեխանիզմների ու ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի տեղադրման գնի որոշման կարգի նախագծի մշակման աշխատանքներին։

 

Երկրորդ նպատակ՝
աջակցել, զարգացել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության։։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • Հավաքագրել մասնագիտական կարծիքներ, առաջարկություններ, անհրաժեշտ  տեղեկատվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերության և ռազմատեխնիկական պետական քաղաքականության կենսագործման համար, ինչպես նաև համակարգել, ղեկավարել աշխատանքների ու գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, 
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել և վերահսկել գործընկերների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով, 
 • Ապահովել  գործուղումը՝ համապատասխան զինվորական զորամասեր, և ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ, զարգացման ծրագրեր,  
 • Համագործակցել ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների հետ՝ համակարգելով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ռազմական ապրանքների և գույքի գների պետական կարգավորման մեթոդների, դրանց կիրառման մեխանիզմների ու ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի տեղադրման գնի որոշման կարգի նախագծի մշակման վերաբերյալ։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն, բնագիտական ուսումնառության մասնագիտական ոլորտներում,
 • 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ, 
 • Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժը ցանկալի է,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով գրագետ հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Վերլուծական միտք և խնդիրների արագ լուծելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Կորպորատիվ ֆինանսների և կատարողականի կառավարման սկզբունքների հստակ պատկերացում, 
 • Ռազմավարական մտածելակերպ՝ կազմակերպական և ղեկավարման ակնառու փորձառնությամբ,
 • Փորձառնությունը բարձր տեխնոլոգիաների հետ առնչվող բնագավառում կդիտվի որպես առավելություն։