Overview

Responsibilities:

• Ընկերության ընդհանուր և կազմակերպչական բնույթ կրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում հաճախորդներին,
• Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հաճախորդներին մանրամասն տեղեկատվության տրամադրում,
• Մուտքային հեռախոսազանգերի ընդունում,
• Դիմումի (զանգի) բնույթի որոշում, ուղղված հարցի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրում կամ զանգի փոխանցում համապատասխան մասնագետին,
• Հաճախորդի այցի նպատակի ճշտում, անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
• Հաճախորդների առաջարկների (բողոքների) գրանցում և ներկայացում համապատասխան ստորաբաժանումներ,

Required Qualifications:

• Բարձրագույն կրթություն,
• Հաղորդակցվելու գերազանց կարողություն,
• Ուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
• MS Office փաթեթի (մասնավորապես` Word, Excel) գերազանց իմացություն,
• Մեծածավալ տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն,
• Պատասխանատվության զգացում,
• Սովորելու ցանկություն,
• Սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն